Εάν ο Server σας στείλει το μήνυμα “Domain has exceeded the max defers and failures per hour”, τότε έχετε πρόβλημα με τα Emails σας.


Ας δούμε πιο αναλυτικά τι προκαλεί αυτό το πρόβλημα.


Το μήνυμα αυτό υποδεικνύει ότι ο Web Hosting λογαριασμός σας έχει ξεπεράσει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο bounces ανά ώρα.


Τι είναι Bounce;


Bounce σημαίνει ότι το Email που στείλατε όταν έφτασε στον προορισμό “αναπήδησε” (bounce) και γύρισε πίσω. Είναι όπως ένα μπαλάκι που το πετάτε σε έναν τοίχο και αναπηδά επιστρέφοντας πίσω. Αυτό ακριβώς συνέβη με ένα Email που έκανε Bounce.


Το Email σας εάν έγινε bounce σημαίνει ότι έφτασε στον Email Server αλλά δεν πέρασε μέσα.


Όταν ένας Email Server απορρίψει ένα Email τότε αυτό καλείται bounce. Υπάρχουν βασικά 2 είδη bounce: Το Soft Bounce και το Hard Bounce.


Τα “max defers and failures per hour” λοιπόν είναι τα bounces.


Soft Bounce


Το Soft Bounce υποδηλώνει ότι το Email δεν παραδόθηκε λόγω προσωρινού προβλήματος. Οι συνηθέστεροι λόγοι για ένα Soft Bounce είναι:

 1. ο Mail Server του παραλήπτη να είναι offline ή να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τη στιγμή της αποστολής.

 2. το Mailbox του παραλήπτη να είναι πλήρες.

 3. το Email να είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος.


Ο Server της KONET στον οποίο φιλοξενείστε θα προσπαθήσει να ξαναστείλει ένα Email που παρουσίασε Soft Bounce. Το Email θα παραμείνει στο Mail Queue. Μόνο όταν μετά από αρκετές προσπάθειες διαπιστωθεί πλήρης αδυναμία αποστολής, θα χαρακτηριστεί το μήνυμα ως Hard Bounce. Τότε θα αφαιρεθεί και από το Mail Queue.


Hard Bounce


Το Hard Bounce υποδηλώνει ότι το μήνυμα δεν παραδόθηκε λόγω ενός μόνιμου προβλήματος. Οι συνηθέστεροι λόγοι για ένα Hard Bounce είναι:

 1. Η Email διεύθυνση να έχει γραφτεί λανθασμένα.

 2. Η Email διεύθυνση να μην υπάρχει.

 3. Το Domain Name να μην υπάρχει.

 4. Ο Mail Server του παραλήπτη να έχει μπλοκάρει τις αποστολές σας.

 5. Το Antispam είτε του Server μας είτε του Server του παραλήπτη να κρίνει το μήνυμά σας ως Spam.


Οι πρώτες 3 περιπτώσεις εμφανίζονται συχνότερα σε λίστες Email. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δείτε ποιες Email διευθύνσεις είναι λανθασμένες και σταματήσετε τις αποστολές προς αυτές άμεσα.


Στην τέταρτη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον παραλήπτη με διαφορετικό τρόπο.


Στην πέμπτη περίπτωση θα πρέπει να ελέγξετε το μήνυμα που πάτε να στείλετε.

 • Εάν το Outgoing Antispam Filter μας μπλόκαρε το Email σας σημαίνει ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το μήνυμα έχει τη μορφή Spam.

 • Εάν δεν διαθέτετε πακέτο Web Hosting με φίλτρο εξερχόμενης αλληλογραφίας, τότε σας μπλόκαρε ο Server που φιλοξενείστε. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει κάτι στον κώδικα του Email σας που παραπέμπει σε Spam. Αυτό θα πρέπει να το ψάξετε, να το εντοπίσετε και να το διορθώσετε. Εάν έκοψε ο Server μας το Email σας τότε θα το κόψει και η συντριπτική πλειοψηφία των Servers παγκοσμίως κατά την παραλαβή.

 • Εάν το Antispam Incoming Filter του παραλήπτη έκοψε το Email σας, τότε είτε το Domain σας έχει μπει σε κάποιο Blacklist ή το Email σας έχει τη μορφή σας.


Στην ΚΟΝΕΤ εφαρμόζουμε πολιτική μηδενικής ανοχής κατά των Spam. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική μας σελίδα Πολιτική κατά των Spam.


Domain has exceeded the max defers and failures per hour


Όταν λάβετε Email με την ένδειξη “Domain has exceeded the max defers and failures per hour”, τότε σημαίνει ότι προσωρινά δε μπορείτε να στείλετε άλλο Email. Για χρονικό διάστημα 1 ώρας έχουν παγώσει όλες οι αποστολές των Emails σας.


Οι έννοιες “max defers” και “failures” παραπέμπουν στα Bounces, και πιο συγκεκριμένα στα Hard Bounces. Δεν αφορούν το όριο των Outgoing Emails που έχετε ανά ώρα.


Το μήνυμα που λάβατε γράφει επίσης “5/5 allowed” . Το 5/5 σημαίνει ότι σε χρονικό διάστημα 1 ώρας ο Web Hosting λογαριασμός σας έκανε 5 Email αποστολές που κατέληξαν σε Hard Bounces.


Επειδή φτάσατε αυτό το όριο για 1 ώρα θα γίνει προσωρινός αποκλεισμός στις αποστολές Emails.


Με το πέρασμα της ώρας, και εφόσον δεν επαναληφθεί το ίδιο πρόβλημα, θα είστε σε θέση να στείλετε ξανά Emails.


Δεν είναι μικρό το όριο των 5 max defers and failures ανά ώρα;


Το όριο των 5 max defers and failures ανά ώρα είναι το default value που έθεσε η ίδια η cPanel. Αυτό σημαίνει ότι η ΚΟΝΕΤ δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το σημείο.


Όλοι οι Servers μας φέρουν αυτή τη ρύθμιση. Είναι μία Server wide ρύθμιση που σημαίνει ότι δε μπορεί να αλλάξει για τον κάθε hosting λογαριασμό ξεχωριστά.


Εμείς επικοινωνήσαμε με τη cPanel αναφορικά το θέμα. Ζητήσαμε να μάθουμε ποια τιμή μεγαλύτερη του 5 θα πρότεινε η ίδια να θέσουμε στους Servers μας.


Η cPanel μας απήντησε ότι το όριο των 5 max defers and failures ανά ώρα είναι το Recommended Setting και πως δεν συνιστούν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό. Με βάση αυτό, η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι η βέλτιστη δυνατή.


Συμβουλές Πρόληψης


Για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα συμβεί το συγκεκριμένο γεγονός αποκλεισμού αποστολών, μπορείτε να ακολουθήσετε τις συμβουλές πρόληψης.


Υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν θα πρέπει να σας δημιουργείτε αυτό το πρόβλημα. Ποτέ. Εάν στέλνετε σωστά τα Emails σας, ο Server δεν έχει κανένα λόγο να σας αποκλείσει.


Εάν όμως οι αποστολές γίνονται με λάθος τρόπο, τότε και μόνο τότε ενεργοποιείτε αυτό το σύστημα αποκλεισμού σας.


Εφαρμόζοντας τις παρακάτω συμβουλές πρόληψης, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα παρουσιαστεί το ζήτημα.


Βεβαιωθείτε ότι δεν στέλνετε Spam


Σαν πρώτο βήμα για τον εντοπισμό της αιτίας αποκλεισμού πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν στέλνετε Spam. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε εάν συνδεθείτε στο cPanel Web Hosting λογαριασμό σας.


Συνδεόμενοι στο cPanel μεταβείτε στην Ομάδα Email και κάντε κλικ στο κουμπί Track Delivery όπως φαίνεται στην εικόνα.

Για να εντοπίσετε αν στέλνετε Spam, κάντε κλικ στο Track Delivery μέσα στο cPanel λογαριασμό σας.

Για να εντοπίσετε αν στέλνετε Spam, κάντε κλικ στο Track Delivery μέσα στο cPanel λογαριασμό σας.


Κατόπιν, θα πρέπει να επιλέξετε όλες τα κουμπία όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Πρέπει τα κουμπία Show Successes, Show Deferred, Show Failures, Show In-Progress να είναι επιλεγμένα.

Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένα όλα τα κουμπιά του Track Delivery μέσα στο cPanel λογαριασμό σας για να εντοπίσετε αν στέλνετ Spam.

Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένα όλα τα κουμπιά του Track Delivery μέσα στο cPanel λογαριασμό σας για να εντοπίσετε αν στέλνετε Spam.


Όπως παρατηρείτε στην παραπάνω εικόνα, όλα τα Email που στάλθηκαν ή λήφθηκαν ήταν πετυχημένα. Αυτήν την εικόνα πρέπει υπό φυσιολογικές συνθήκες να παρουσιάζει το Track Delivery του λογαριασμού σας.


Εάν γίνονται αποτυχημένες αποστολές ή υπάρχουν αποτυχίες στη λήψη, θα σας εμφανίσει ανάλογο μήνυμα στο Track Delivery.


Ελέγξτε την Email διεύθυνση που στέλνει λανθασμένα Emails ή Spam και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.


Ελέγξτε το Autoresponders και τα Spam Φίλτρα


Εάν δε μπορείτε να φτάσετε σε μία διαπίστωση από το Track Delivery, ελέγξτε το Autoresponders και τα Spam Φίλτρα στο cPanel.


Το μπλοκάρισμα μπορεί ορισμένες φορές να ενεργοποιηθεί όταν έχετε ορίσει τη ρύθμιση αυτόματης απάντησης Autoresponders.


Μόλις ο Autoresponder ενεργοποιηθεί θα απαντήσει σε όλα τα Emails, ακόμα και στα Spam και στις διευθύνσεις που δεν υπάρχουν. Αυτές οι απαντήσεις θα προσμετρηθούν ως αποτυχημένες γεγονός που θα ενεργοποιήσει το μπλοκάρισμα.


Όσον αφορά τα Spam φίλτρα (δηλαδή το SpamAssassin), θα πρέπει να προσέξετε τις ρυθμίσεις τους. Δεν πρέπει να είναι πολύ σκληρά και να κόβουν μεγάλο μέρος των Emails σας.

Εάν διαπιστώνετε πρόβλημα με τα max defers and failures, αφαιρέστε τελείως τα Spam φίλτρα από το cPanel.


Προσοχή!
Σε περίπτωση που έχετε τα Professional Incoming ή Outgoing Antispam φίλτρα ενεργοποιημένα στο λογαριασμό σας, δεν θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένα τα Spam φίλτρα του cPanel (δηλαδή το SpamAssassin).


Με τα Professional Incoming ή Outgoing Antispam φίλτρα ενεργοποιημένα είναι πολύ δύσκολο να ενεργοποιηθεί ο κόφτης για τις αποστολές.


Ελέγξτε τη Mailing List σας


Σιγουρευτείτε ότι ελέγξατε τη Mailist List σας, γνωστή και ως Newsletter List.


Για να μην λάβετε το μήνυμα Domain has exceeded the max defers and failures per hour θα πρέπει η Mailing list σας να είναι καθαρή.


Δεν θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτήν Email διευθύνσεις που είναι λανθασμένες ή που δεν υπάρχουν. Μία καθαρή Mailing List είναι σίγουρο ότι δεν θα προκαλέσει αυτό το πρόβλημα.


Αφαιρέστε όλες τις διευθύνσεις που δεν είναι σωστές μετά από έλεγχο που θα κάνετε με τη βοήθεια του Track Delivery.


Ελέγξτε τις εικόνες και υπογραφές του Email σας


Η τελευταία σας κίνηση θα πρέπει να είναι ο έλεγχος των εικόνων και των υπογραφών των Emails σας.


Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει την υπογραφή σας σε Word κειμενογράφο, θα πρέπει να την αλλάξετε. Το Word εισάγει σκουπίδια μέσα στο κείμενό του. Όταν αυτά μεταφέρονται στο Email, αντιμετωπίζονται ως Spam από τη συντριπτική πλειοψηφία των Antispam φίλτρων.


Εάν θέλετε μία εμφανίσιμη υπογραφή και δεν επιθυμείτε να σας μπλοκάρει το Antispam φίλτρο, δημιουργήστε την σε HTML.


Ομοίως μπορεί και οι εικόνες της υπογραφής σας να δημιουργούν το πρόβλημα.


Η καλύτερη λύση για να εισάγετε εικόνες στην υπογραφή σας είναι με το απευθείας ανέβασμα αυτών στο Web Hosting λογαριασμό σας. Αφού τις ανεβάσετε, πάρτε το url της εικόνας και εισάγετέ το με HTML στην υπογραφή σας.


Η δημιουργία υπογραφών με HTML είναι πάρα πολύ εύκολη. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε HTML, πάρτε από το Διαδίκτυο μία από αυτές που κυκλοφορούν δωρεάν. Πριν την χρησιμοποιήσετε, ελέγξτε εάν περιέχει ύποπτα links.

Ήταν χρήσιμη η απάντηση; 11 Χρήστες το βρήκαν χρήσιμο (11 Ψήφοι)