Προκειμένου να συνδέσετε τον Email Client σας με την Email διεύθυνσή σας, θα χρειαστεί να θέσετε τις σωστές ρυθμίσεις σύνδεσης.


Ανοίξτε τον Email Client σας και επιλέξτε τις Ρυθμίσεις Λογαριασμού. Οι ρυθμίσεις είναι ίδιες τόσο για την δημιουργία νέου λογαριασμού όσο και για τις αλλαγές σε έναν ήδη σεταρισμένο.


Ακολούθως, εφαρμόστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις όπως φαίνονται στους πίνακες παρακάτω.


Εάν έχετε νέο λειτουργικό σύστημα και νέο Email Client, προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις το SSL ή το TLS.


Στην περίπτωση που έχετε παλαιότερο λειτουργικό σύστημα ή παλαιότερο Email Client, θα πρέπει να κάνετε χρήση Email λογαριασμού δίχως SSL ή TLS.

 

Secure SSL/TLS Ρυθμίσεις (Προτεινόμενο)
Username: email@example.com
Password: Ο κωδικός πρόσβασης του Email λογαριασμού σας
Incoming Server: mail.example.com
  • IMAP Port: 993
  • POP3 Port: 995
Outgoing Server: mail.example.com
  • SMTP Port: 465
IMAP, POP3, και SMTP απαιτούν πιστοποίηση.

 

Non-SSL Ρυθμίσεις (ΜΗ προτεινόμενο)
Username: email@example.com
Password: Ο κωδικός πρόσβασης του Email λογαριασμού σας
Incoming Server: mail.example.com
  • IMAP Port: 143
  • POP3 Port: 110
Outgoing Server: mail.example.com
  • SMTP Port: 587
IMAP, POP3, και SMTP απαιτούν πιστοποίηση.


Ενεργοποιήστε επίσης την επιλογή “My server requires authentication (ο Διακομιστής μου απαιτεί έλεγχο ταυτότητας)”, σε περίπτωση που είναι διαθέσιμη.


Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, αποθηκεύστε τις αλλαγές και κάντε μία δοκιμαστική αποστολή. Εάν παραδοθεί το Email και εμφανιστεί ένα αντίγραφο στα Απεσταλμένα, το setup είναι επιτυχημένο και έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία.


Σημείωση: Αποφύγετε την χρήση της πόρτας 25 για SMTP. Το cPanel δεν κάνει την χρήση αυτής της πόρτας.

Ήταν χρήσιμη η απάντηση; 1 Χρήστες το βρήκαν χρήσιμο (1 Ψήφοι)